Laos

Landskod +856
Valuta Ny Kip
Språk Engelska
Franska
Lao
Larmnummer Ambulans: 195
Polis: 191
Brandkår: 190
Population 783,000
Yta 236 800