Venezuela

Landskod +58
Valuta Bolivar
Språk Spanska
Larmnummer Ambulans: 911 och 171
Polis: 911 och 171
Brandkår: 911 och 171
Population 1,943,901
Yta 912050