Irland

Landskod +353
Valuta Euro
Språk Engelska
Irländska
Larmnummer Ambulans: 112 eller 999
Polis: 112 eller 999
Brandkår: 112 eller 999
Population 553,165
Yta 70 280