Salomonöarna

Landskod +677
Valuta Solomon Islands dollar
Språk Melanesisk Pidgin
Larmnummer Ambulans: 911 eller 999
Polis: 911 eller 999
Brandkår: 911 eller 999
Population 84,520
Yta 28450