Slovenien

Landskod +386
Valuta Euro
Språk Slovenska
Larmnummer Ambulans: 112
Polis: 112
Brandkår: 112
Population 279,756
Yta 20273