Zambia

Landskod +260
Valuta kwacha
Språk Engelska
Population 1,742,979
Yta 752614