Somalia

Landskod +252
Valuta Somali shilling
Språk Arabiska
Engelska
Somaliska
Population 2,425,000
Yta 637657