Nordamerika

När vi tänker på Nordamerika, kommer onekligen USA och Kanada upp på första plats i huvudet. Men Nordamerika kan även inräkna Bermuda, Mexiko och Grönland. Nordamerika var innan européernas upptäckt en relativt tom kontinent som bestod av urinvånare som indianer, inuiter m.fl. Idag är den en av de mest uppblandade världsdelar som finns med folkslag som italienare, svenskar, afrikaner, holländare, engelsmän och invandrande sydamerikaner som i sin tur kommer från Spanien, Portugal m.m. Det gör att Nordamerika överlag är en ung kontinent som fått sina traditioner genom en salig mix. Visste du även att de första som faktiskt steg i land på den nordamerikanska kontinenten var inga mindre än våra vikingar, om vi får tro den senaste forskningen?

Mycket av Nordamerikas norra delar påminner oss mycket om vår egen kultur och naturlandskap, flora och fauna, medan det i söder är betydligt mer annorlunda. Det sägs därför att många nordbor känner sig extra hemma i länder som USA och Kanada rent naturmässigt talat.

Allmän fakta om Nordamerika

Den nordamerikanska kontinenten är en av världens största och har alla tänkbara klimat och naturlandskap. Den faller inom nummer 3 i storleksordning och nummer 4 i befolkningsmängd. På hela 24,5 miljoner km² ryms det långt över 530 miljoner människor och fler blir det undan för undan eftersom Nordamerika har blivit lite av en synonym med en dröm – åtminstone vad USA och Kanada beträffar.

Det kan vara lite knepigt att dra den södra gränsen i Nordamerika. Många menar att Mexiko ligger i Centralamerika, medan det rent geografiskt ändå går att inkludera Mexiko i Nordamerika. Inom exempelvis handelsblocket NAFTA ingår också Mexiko i Nordamerika och därför kan man också se Nordamerika som en delad kontinent där anglofona länder utgör Angloamerika och spanskspråkiga länder räknas till Latinamerika. Det lär fortsättas divideras om vad som tillhör vad, både i privata hushåll och inom politiken.

De nordamerikanska huvudstäderna

Det som är ganska intressant när det kommer till de nordamerikanska huvudstäderna, är att de mest besökta städerna på kontinenten (till stor del) inte utgörs av just huvudstäderna. I USA och Kanada är det andra städer som får ta hand om den största turismen – betydligt mer än de politiskt bestämda huvudstäderna som Washington D.C och Ottawa. Istället anses städer som New York, Los Angeles och Toronto som mer framfusiga genom att dra åt sig fler turister. Detta är en av anledningarna till att Huvudstad.nu kan vara till stor hjälp när du faktiskt vill se de verkliga huvudstäderna eller berika dig med lite information om de olika världsdelarna.

Nordamerikanska huvudstäder är annars mycket olika varandra beroende på om du befinner dig i Angloamerika, Latinamerika eller på Grönland. Det kan röra sig om enorma skillnader vad gäller befolkningsmängd, kulturdifferenser, klimat och turism. Grönland är t.ex. geografiskt sett tillhörande Nordamerika, men rent politiskt riktar sig landet mot Europa.

Att resa i Nordamerika

I länder som USA och Kanada råder det strikta krav på visum, bakgrundskoll och bagageinnehåll. På senare år har de båda nationerna skärpt sina gränskontroller avsevärt, vilket gör att du bör ha alla papper redo i tullen. Väl inne i de anglofona länderna är det mycket lätt att ta sig fram med tåg, bil, flyg och buss. Ska du vistas i städer som Mexiko City bör du också läsa på om kriminalitet och säkerhet. Är det Grönland som står på listan ska du veta att det är världens mest glesbefolkade land och att det finns betydligt större kontraster här än i resten av Nordamerikas tätbefolkade städer.

Huvudstäder i Nordamerika

Hamilton Bermuda
Mexico City Mexico
Nuuk Grönland
Ottawa Kanada
Washington USA
-->